Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Artes Liberales (Wydział "Artes Liberales") - studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UW_S1-AL
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Artes Liberales
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW http://www.al.uw.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 

Studia artes liberales mają na celu odrodzenie dawnej koncepcji uniwersytetu jako miejsca, gdzie studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie. Inspiracją dla studiów jest starożytne i średniowieczne pojęcie sztuk wyzwolonych, które podkreślało jedność nauk w poszukiwaniu prawdy i piękna. Współczesny podział nauki na różne dyscypliny jest umowny i prowadzi do izolacji poszczególnych jej dziedzin. Studenci kierunku artes liberales zdobywają wykształcenie dostosowane do współczesności, oparte na modelu opracowanym głównie w amerykańskich uczelniach, w których nauczane są liberal arts. Główna zasada tego rodzaju edukacji polega na świadomym przekraczaniu granic między dyscyplinami i oferowaniu zajęć łączących nauki humanistyczne, społeczne i przyrodnicze.

 

Znakomitą większość programu studiów kierunku artes liberales studenci układają samodzielnie, uzyskując możliwość swobodnego kształtowania własnej edukacji. Ponad 60% programu stanowią zajęcia do wyboru. Studenci mają możliwość wyboru z szerokiej gamy przedmiotów, nauczanych przez wykładowców nie tylko z Wydziału „Artes Liberales”, ale również innych jednostek uczelni oraz zaproszonych gości z kraju i zagranicy. Wielu z tych przedmiotów ma innowacyjny charakter, z nauczaniem prowadzonym przez duety lub grupy wykładowców oraz interaktywnymi metodami, które różnią się od tradycyjnych wykładów uniwersyteckich. Wiele kursów stawia nacisk na pracę w grupie oraz rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak efektywne pisanie tekstów naukowych, sprawne prezentowanie myśli w sytuacjach publicznych, umiejętne korzystanie z nowych mediów, zdolności przywódcze i komunikacyjne.