Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Pedagogika specjalna (Wydział Pedagogiczny) studia jednolite magisterskie stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_JM-PES
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Jednolity 5-letni kierunek studiów. Kształcimy nauczycieli na wysokim poziomie z uwzględnieniem potrzeb współczesnego społeczeństwa i współczesnej szkoły. Wysoka jakość kształcenia specjalnego umożliwia rozwój potencjału dzieci z niepełnosprawnościami, ich  lepsze przygotowanie do wyzwań współczesności, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze zróżnicowanymi SPE także ze środowisk defaworyzowanych oraz efektywne ich przygotowanie do społecznej integracji w kolejnych etapach edukacji. Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich, obecnie realizowanych formach edukacji dzieci i młodzieży ze SPE: włączającej, integracyjnej oraz przedszkolach       i szkołach specjalnych.

 

Charakterystyka studiów:

 

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/SJ-PRK-PDS/?from=registration:PELNE2024

 

 

 

Program:

 

https://www.pedagog.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/08/pedagogika-specjalna-dzienne-ost.-30.03.pdf

 

 

Rekrutacja na I, II, IV, V, brak III roku