Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Informatyka, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_S2-INF
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Limit miejsc 12
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Informatyka, studia drugiego stopnia – sylwetka absolwenta

 

Kształcenie na kierunku Informatyka, studia stopnia drugiego, realizowane jest  w zakresie: Techniki multimedialne, Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych, Bioinformatyka, Data Science w praktyce.

 

Absolwenci kierunku Informatyka  - Techniki multimedialne otrzymują gruntowną wiedzę w zakresie tworzenia i wykorzystania nowoczesnych technik multimedialnych w różnych dziedzinach. Absolwenci kierunku Informatyka - Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych otrzymują gruntowną wiedzę w zakresie zaawansowanych systemów programowania, systemów komputerowych i informatycznych, zaawansowanych baz danych i aplikacji internetowych. Ponadto, absolwenci obu specjalności otrzymują pogłębioną wiedzę ogólną w zakresie informatyki i jej podstaw teoretycznych. Absolwenci Bioinformatyki uzyskują gruntowne wykształcenie informatyczne z elementami niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki i dziedzin pokrewnych inspirowanych procesami występującymi w naturze. Charakteryzują się nie tylko dobrą znajomością informatyki jako takiej, ale również specjalistycznych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w dziedzinach pokrewnych związanych z naukami przyrodniczymi. Są dobrze przygotowani do pracy na różnych stanowiskach, a więc wszędzie, gdzie stosuje się metody oparte na matematyce i informatyce w styku z biologią. Potrafią łączyć w sposób twórczy narzędzia biologii i informatyki w celu projektowania i przeprowadzania eksperymentów badawczych praz wszechstronnej analizie otrzymanych wyników. Umieją dyskutować o problemach na styku biologii i informatyki oraz koordynować pracę zespołów złożonych ze specjalistów z obu dziedzin. Absolwenci Data Science w praktyce uzyskują rozszerzoną wiedzę umożliwiającą  podjęcie pracy jako analitycy danych stosujący techniki inteligencji obliczeniowej. Potrafią modelować procesy decyzyjne - tworzyć produkty data miningowe.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.

 

Studenci wszystkich specjalności odbywają praktykę zawodową 4-tygodniową w pełnym wymiarze czasu pracy (5 dni w tygodniu po 8 godzin) po zakończeniu zajęć w 2. semestrze (czerwiec - wrzesień). Liczba godzin, punktów ECTS i czas trwania praktyk są zgodne z zarządzeniem nr 58/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie praktyk studenckich.