Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Mikrobiologia, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_S1-MIKRO
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów mikrobiologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kierunek MIKROBIOLOGIA, studia pierwszego stopnia - licencjackie

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta - licencjat

Absolwent studiów pierwszego stopnia licencjackich kierunku mikrobiologia posiada podstawową wiedzę dotyczącą różnorodności taksonomicznej, morfologicznej, fizjologicznej i bioekologicznej wszystkich grup drobnoustrojów oraz makroorganizmów. Posiada umiejętność doboru podstawowych technik laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem technik mikrobiologicznych i immunologicznych. Jest przygotowany do posługiwania się podstawową aparaturą diagnostyczną i badawczą oraz do pracy z materiałem biologicznym. Zna podstawy przedsiębiorczości i zasady funkcjonowania laboratoriów mikrobiologicznych. 

 

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia (na stanowiskach, na których nie są wymagane uprawnienia diagnosty laboratoryjnego oraz nie wykonuje się czynności diagnostyki laboratoryjnej w rozumieniu Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej), służb weterynaryjnych, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska.