Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Politologia i stosunki międzynarodowe, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_PiSM1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Politologia i stosunki międzynarodowe
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studiowanie politologii i stosunków międzynarodowych pozwoli Ci lepiej zrozumieć świat polityki, procesy, które w nim zachodzą oraz aktualne problemy i konflikty międzynarodowe. Poznasz kontekst historyczny, prawny i ekonomiczny współczesnej sceny politycznej, a także zrozumiesz dynamikę przemian stosunków międzynarodowych. Program studiów obejmuje przedmioty o charakterze politologicznym oraz w zakresie stosunków międzynarodowych związane z poznaniem podstawowych instytucji politycznych i państwowych na poziomie krajowym oraz międzynarodowym, systemów politycznych, marketingu i przywództwa, stosunków międzynarodowych, zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej. W trakcie studiów przewidziano praktykę zawodową w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach społecznych i gospodarczych, służbach i instytucjach zajmujących się stosunkami międzynarodowymi.

Politologia i stosunki międzynarodowe na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu politologii i stosunków międzynarodowych możesz pracować w:

  • urzędach i instytucjach publicznych (państwowych i samorządowych),
  • partiach politycznych i sztabach wyborczych,
  • służbach państwowych,
  • agencjach public relations oraz think-tankach,
  • mass mediach (prasa, radio, telewizja, Internet),
  • instytucjach międzynarodowych (np. Unia Europejska, ONZ),
  • przedsiębiorstwach międzynarodowych związanych z obrotem międzynarodowym,
  • szkołach (po dodatkowym nabyciu uprawnień nauczycielskich).