Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Praca socjalna, studia I stopnia stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_PS-1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Praca socjalna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu pracy socjalnej, budowaną w oparciu o kontekst interdyscyplinarny (podstawy filozofii, pedagogiki społecznej, socjologii, psychologii, polityki, prawa). W toku akademickiej edukacji nabywa kompetencje niezbędne do działania w polu pracy socjalno-wychowawczej i opiekuńczej, organizacji pomocy oraz aktywizacji społecznej na rzecz różnych jednostek i grup wykluczanych lub narażonych na wykluczenie. Po ukończeniu studiów posiada umiejętności profesjonalne niezbędne do wykonywania specjalistycznych działań pomocowych w instytucjach pomocy społecznej, a w szczególności:

 • prawidłowego nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz rozpoznawania sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,
 • określania celów pomocy i analizowania uwarunkowań trudnych sytuacji osób i grup objętych pomocą,
 • planowania form pomocy oraz stosowania skutecznych metod i technik pracy socjalnej,
 • podejmowania współpracy między instytucjami i profesjonalistami, celem skutecznego udzielania pomocy,
 • monitorowania i dokonywania ewaluacji podejmowanych działań,
 • projektowania działań socjalnych,
 • doskonalenia organizacji własnej pracy,
 • popularyzowania celów pomocy i pracy socjalnej,
 • przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
 • stosowania zasad etyki zawodowej.