Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Nauki o Rodzinie, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_NR-2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Nauki o rodzinie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia drugiego stopnia, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).

Kwalifikacje absolwenta:

- zakres: mediacja rodzinna

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z obszarów, które są istotne dla rozpoznawania psychologicznych, pedagogicznych czy społecznych problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny i życiem rodzinnym. Jest przygotowany do podejmowania i inicjowania działań wspierających, profilaktycznych oraz skutecznie rozwiązujących trudności, przed którymi stają współczesne rodziny. Absolwent posiada kwalifikacje niezbędne do pracy w charakterze np. asystenta rodziny, doradcy i konsultanta w poradniach małżeńskich lub rodzinnych, a także mediatora rodzinnego.

zakres: wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z obszarów, które są istotne dla rozpoznawania psychologicznych, pedagogicznych czy społecznych problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny i życiem rodzinnym. Jest przygotowany do podejmowania i inicjowania działań wspierających, profilaktycznych oraz skutecznie rozwiązujących trudności, przed którymi stają współczesne rodziny.

Oferta kierunku studiów nauki o rodzinie (obydwa zakresy) skierowana jest także do  osób starszych lub pracujących (tzw. nauki o rodzinie 30+).