Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Nauki o Rodzinie, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_NR-1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Nauki o rodzinie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia pierwszego stopnia, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów).

Kwalifikacje absolwenta:

- zakres: mediacja rodzinna

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z obszarów, które są istotne dla rozpoznawania psychologicznych, pedagogicznych czy społecznych problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny i życiem rodzinnym. Jest przygotowany do podejmowania działań wspierających, profilaktycznych oraz skutecznego rozwiązywania trudności, przed którymi stają współczesne rodziny. Jest przygotowany do inicjowania oraz wspierania działalności rodzin, społeczności lokalnych, podmiotów społecznych lub określonych instytucji w zakresie tworzenia, promowania i upowszechniania rodzinnych projektów kulturalnych, artystycznych lub edukacyjno-wychowawczych. Potrafi udzielać wsparcia rodzinom, a także poszczególnym osobom, które zmagają się z trudnościami, w szczególności takimi jak: uzależnienia, konflikty rodzinne, niepełnosprawność, starość, przewlekła lub nieuleczalna choroba. Posiada kwalifikacje niezbędne do pracy np. w charakterze asystenta rodziny, doradcy i konsultanta w poradniach małżeńskich lub rodzinnych, a także mediatora rodzinnego.

- zakres: wsparcie rodziny i wychowanie dziecka

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z obszarów, które są istotne dla rozpoznawania psychologicznych, pedagogicznych czy społecznych problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny i życiem rodzinnym. Jest przygotowany do podejmowania działań wspierających, profilaktycznych oraz skutecznego rozwiązywania trudności, przed którymi stają współczesne rodziny. Jest przygotowany do inicjowania oraz wspierania działalności rodzin, społeczności lokalnych, podmiotów społecznych lub określonych instytucji w zakresie tworzenia, promowania i upowszechniania rodzinnych projektów kulturalnych, artystycznych lub edukacyjno-wychowawczych.  Posiada kwalifikacje niezbędne do pracy mediatora rodzinnego lub asystenta dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych w edukacji przedszkolnej.

Absolwent przygotowany jest także do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Oferta kierunku studiów nauki o rodzinie (obydwa zakresy) skierowana jest także do  osób starszych lub pracujących (tzw. nauki o rodzinie 30+).