Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Psychologia, studia jednolite magisterskie, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_JM-PSYCHO
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent: dysponuje szeroką wiedzą z psychologii ogólnej i podstawowych działów psychologii. Rozumie istotę rozwoju i funkcjonowania osoby w perspektywie indywidualnej i społecznej, potrafi zastosować zdobytą wiedzę na rzecz dobra drugiego człowieka – udzielać pomocy psychologicznej osobom w potrzebie oraz podnosić jakość życia jednostek oraz całych społeczności. Studia na kierunku psychologa sprzyjają rozwojowi osobistemu studenta, przygotowują go do praktycznego wykonywania zawodu psychologa oraz wyposażają absolwenta w kompetencje związane z prowadzeniem badań naukowych i społecznych. Zajęcia obligatoryjne obejmują postawy psychologii, zaś ścieżki specjalizacyjne umożliwiają absolwentom kształcenie zgodne z indywidualnymi zainteresowaniami.

Zakresy kształcenia

  • Psychologia kliniczna i zdrowia
  • Psychologia wychowawcza i szkolna

 

Po ukończeniu psychologii klinicznej i zdrowia absolwent może podjąć pracę w służbie zdrowia, w szpitalach ogólnych oraz psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, jako konsultant w firmach ubezpieczeniowych i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przy orzecznictwie o utracie zdrowia i przydatności do pracy zawodowej.

 

Kształcenie na kierunku psychologia w zakresie psychologia wychowawcza i szkolna przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Po ukończeniu psychologii wychowawczej i szkolnej absolwent może podjąć pracę w żłobkach, przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych oraz w poradniach rodzinnych.