Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Filologia rosyjska, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_FR-1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Filologia rosyjska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Celem kształcenia na kierunku filologia, w zakresie: filologia rosyjska jest osiągnięcie znajomości języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Studiując filologię rosyjską:
- poznasz język najbliższego sąsiada, co jest niewątpliwym atutem na rynku pracy w regionie przygranicznym;

- zyskasz możliwości zatrudnienia w służbach celnych, straży granicznej, firmach spedycyjnych i sektorze usług turystycznych;
- poznasz i zrozumiesz Rosję i jej mieszkańców, co pomoże Ci w wykonywaniu m.in. takich zawodów jak dziennikarz czy politolog.

JĘZYKA ROSYJSKIEGO UCZYMY OD PODSTAW!

Na pierwszym stopniu proponujemy  jedną z dwóch specjalizacji:
- turystyka i rosjoznawstwo;
- biznes i współpraca transgraniczna.

Oprócz przedmiotów specjalizacyjnych program studiów obejmuje między innymi:

  • praktyczną naukę języka rosyjskiego
  • historię literatury rosyjskiej
  • gramatykę opisową języka rosyjskiego
  • historię i kulturę Rosji
  • blok przedmiotów literaturoznawczych
  • blok przedmiotów językoznawczych