Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Filozofia, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_FI-1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Filozofia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Celem filozofii jest rozwój i upowszechnianie postaw twórczego myślenia, ideałów humanizmu, tolerancji, wolności i wolnomyślności, sprawności moralnej i poznawczej oraz postaw aktywności i społecznego zaangażowania. Kształcenie filozoficzne służy upowszechnianiu wartości afirmujących znaczenie dziedzictwa lokalnego, europejskiego i ogólnoświatowego, umożliwia tym samym pełny i zrównoważony rozwój w wymiarze indywidualnym, społecznym, kulturowym i naukowym.

Zanim zdecydujesz się na studiowanie filozofii, musisz wiedzieć, że:

1.Filozofia jest dla ludzi poszukujących, ciekawych świata i dociekliwych.
2.Filozofia jest dla ludzi, którzy nie boją się mieć własnych poglądów.
3.Filozofia jest dla ludzi, którzy charakteryzują się samodzielnością i niezależnością.

Dlaczego warto studiować filozofię?
1. Dlatego, że łatwiej znajdziesz pracę – filozofia uczy umiejętności dostosowania się do zmian zachodzących na rynku pracy.

2. Dlatego, że filozofia nie jest sentymentalnym rozważaniem sensu życia – uczy logicznego, intelektualnej dyscypliny i sprawności działania, z których możesz korzystać zawsze i wszędzie.
3. Dlatego, że będziesz potrafił dostrzegać i rozumieć problemy fundamentalne – umiejętność odróżniania tego, co ważne, od tego, co banalne uodpornia na manipulację i konformizm.
4. Dlatego, że filozofia uczy pluralizmu i tolerancji – umiejętność krytycznego myślenia, pozwala unikać dogmatyzmu i fanatyzmu, a także zrozumieć odmienność.

Program studiów
Program zakłada kształcenie w zakresie najważniejszych metod i narzędzi myślenia (logika), historycznych i współczesnych poglądów filozoficznych, podstawowych dziedzin i dyscyplin filozofii, jej teoretycznych i praktycznych zastosowań. Częścią programu studiów są obowiązkowe praktyki zawodowe.

Student ma do wyboru następujące zakresy kształcenia: filozofia; interakcje społeczne i kooperacja oraz etyczno-epistomologiczna.

Interakcje społeczne i kooperacja
Celem kształcenia obok fachowej wiedzy jest rozwijanie praktycznych umiejętności, tzw. miękkich kompetencji, wynikających z potencjału filozofii jako nauki. Wybrane przedmioty: Teorie innowacji, Warsztaty kreatywnego myślenia, Warsztaty kreatywnego pisania, Sztuka wystąpień publicznych, Myślenie i działanie projektowe, Techniki komunikacji interpersonalnej, Komunikacja międzykulturowa, Źródła i rozwiązywanie konfliktów, Teorie społeczeństwa obywatelskiego, Teorie władzy i rządzenia, Psychologia społeczna, Kultura popularna, Filozofia informacji

Zakres kształcenia etyczno-epistemologiczny
Przedmioty kształcenia pozwalają poszerzać wiedzę filozoficzną w klasyczny sposób: z jednej strony obejmują przedmioty i problematykę teorii wiedzy, z drugiej zaś – historyczne i współczesne teorie moralności, analizę zjawisk moralnych, ich uwarunkowań oraz wpływu na życie społeczne, kulturę, politykę i zachodzące przemiany. Wybrane przedmioty: Etyka normatywna, Etyka życia gospodarczego, Bioetyka, Etyka mediów, Współczesne teorie etyczne, Epistemologia współczesna, Nauki kognitywne, Współczesne teorie prawdy, Filozofia języka, Psychologiczne i lingwistyczne podstawy wiedzy.

Instytut Filozofii UWM wychodzi naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób pracujących, które posiadają świadectwo maturalne i chciałby zdobyć wyższe wykształcenie na poziomie licencjatu w systemie dziennym (BEZPŁATNIE). Plan zajęć będzie ułożony tak, aby studenci mogli połączyć pracę zawodową z nauką.