Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Filologia angielska, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_FA-2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Filologia angielska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filologia angielska otrzymuje tytuł zawodowy magistra, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich oraz dalszego kształcenia w ramach studiów podyplomowych.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest wykwalifikowanym specjalistą - posiada bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, odpowiadającą poziomowi C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest znawcą kultury i cywilizacji angielskiego obszaru językowego, ma  pogłębioną, specjalistyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz historii krajów angielskiego obszaru językowego. Dodatkowo absolwent filologii angielskiej ma specjalistyczną wiedzę na temat warsztatu translatorskiego oraz umiejętności w zakresie przekładów z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski.

Studia na filologii angielskiej pozwalają na rozpoczęcie działalności zawodowej w dziedzinach wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych krajów angielskiego obszaru językowego. Absolwenci mogą pracować w biurach tłumaczeń, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji na specjalistycznym poziomie. Nabyte umiejętności umożliwią pracę w turystyce i sektorze usług, wszelkich instytucjach krajowych i międzynarodowych, wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego i komunikacji interkulturowej. Dodatkowo jeśli absolwent posiada ukończone studia pierwszego stopnia w zakresie specjalności nauczycielskiej lub uprawnienia pedagogiczne, może pracować jako nauczyciel języka angielskiego (zgodnie z uprawnieniami uzyskanymi na studiach pierwszego stopnia).