Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_EAwZSP-1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 3
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki. Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów. Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata
i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. 

W ramach kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Instytut Sztuk Pięknych przygotowuje studentów do działalności w charakterze artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika
i animatora kultury współczesnej. 

Wśród przedmiotów kształcenia znajdują się m.in. historia sztuki, rysunek, rysunek cyfrowy, malarstwo, grafika, rzeźba z ceramiką, struktury wizualne, intermedia, projektowanie graficzne, multimedia, fotografia, podstawy kompozycji
i liternictwa, licencjacka pracownia artystyczna, seminarium dyplomowe, technologie informatyczne.

Kadrę artystyczną i pedagogiczną Instytutu Sztuk Pięknych stanowią wysoko kwalifikowani nauczyciele akademiccy. W jej skład wchodzą znani artyści
i pedagodzy różnych specjalności.

Wydział Sztuki UWM wychodzi również naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób w różnym wieku i zaprasza do podjęcia studiów na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 40+. Oferta skierowana jest do osób, które posiadają świadectwo maturalne oraz predyspozycje artystyczne
i chciałyby zdobyć wyższe wykształcenie na poziomie licencjatu w systemie dziennym (BEZPŁATNIE).

Ponadto proponujemy studia na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH dla osób GŁUCHYCH oraz NIEDOSŁYSZĄCYCH. 

Kwalifikacje absolwenta

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Jest przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Obszary zatrudnienia absolwentów

  • w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej,
  • w mass-mediach,
  • w strukturach promocyjnych i reklamowych,
  • animator działań twórczych w muzeach, domach kultury, ogniskach plastycznych.