Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Kryminologia - studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_S2-WPR_KRYM
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Kryminologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://prawo.uwb.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Przedmioty objęte planem studiów
Fenomenologia kryminalna
Typologia przestępstw
Ilościowe i jakościowe metody badań przestępczości oraz patologii społecznych
Socjologiczne determinanty przestępczości
Biopsychologiczne determinanty przestępczości
Etyka zawodowa funkcjonariuszy ochrony bezpieczeństwa publicznego
Historia społeczna
Język obcy
Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej
Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej 
Pomoc społeczna
Diagnozowanie stanu psychicznego sprawcy lub
Tanatologia sądowo-lekarska
System ochrony praw człowieka * (przedmiot oferowany również w języku obcym) lub
Prawna ochrona pokrzywdzonego
Międzynarodowe prawo karne * (przedmiot oferowany również w języku obcym) lub
Pozakodeksowe prawo karne
Kryminologia kulturowa lub
Medialny obraz przestępczości * (przedmiot oferowany również w języku obcym)
Proseminarium
Specjalistyczne warsztaty językowe (w j. obcym)
Pedagogika resocjalizacyjna
Profilowanie kryminalne
Kuratela sądowa
Techniki negocjacyjne lub
Komunikacja społeczna
Prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz bezpieczeństwa publicznego lub
Prywatny sektor bezpieczeństwa
Ochrona danych osobowych lub
Ochrona informacji niejawnych
Kryminologia porównawcza
Przestępczość w Unii Europejskiej
Prawo karne skarbowe
Cywilnoprawne aspekty naprawienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym lub
Administracyjnoprawna ochrona porządku publicznego
Globalne i regionalne przeciwdziałanie przestępczości * (przedmiot oferowany również w języku obcym) lub
Strategie przeciwdziałania przestępczości
Prawo penitencjarne lub
Alternatywy kary pozbawienia wolności
Seminarium
W ramach studiów przewidziane są dwie specjalizacje:
PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI
Statystyczna analiza danych w kryminologii
Wybrane aspekty ekskluzji i inkluzji społecznej
Profilaktyka społeczna
Prognozowanie kryminologiczne
ORGANY ŚCIGANIA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH
Patologie w funkcjonowaniu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
Metody i techniki analityczne stosowane przez organy ścigania
Organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości
Strategie rozwiązywania problemów społecznych
 
Plan studiów
http://www.prawo.uwb.edu.pl/program-studiow-plany-programy-efekty-4131