Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Administracja - studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_S2-WPR_ADM
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Administracja
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Przedmioty objęte planem studiów
Zasady ustroju politycznego państwa
Język obcy
Specjalistyczne warsztaty językowe (w j. obcym)
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
Zasady tworzenia i stosowania prawa
Informatyczne bazy prawnicze
Prawo  wyznaniowe lub
Prawo karne skarbowe
System podatkowy
Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska
Służby graniczne
Postępowanie sądowo-administracyjne
Prawo Unii Europejskiej (przedmiot oferowany także w j. angielskim*) lub
Wprowadzenie do systemu prawa Stanów Zjednoczonych (przedmiot oferowany także w j. angielskim*)
Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
Regulacje antykorupcyjne w administracji publicznej lub
Ustroje państw Europy Wschodniej
Współczesne modele administracji publicznej lub
Ustroje wybranych państw Unii Europejskiej
Proseminarium
Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej
System ochrony prawnej w Unii Europejskiej
Publiczne prawo konkurencji
Wykładnia prawa administracyjnego
Odpowiedzialność w administracji publicznej
Formy działania administracji publicznej lub
Administrowanie ochroną zdrowia i oświatą
Seminarium


W ramach studiów przewidziane są dwie specjalizacje:
ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
Stanowienie prawa miejscowego
Proces decyzyjny w administracji samorządowej
Kontrola administracji samorządowej
Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi


ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Służby zagraniczne
Ustrój i funkcjonowanie administracji rządowej
Sądowa kontrola administracji
Dostęp do informacji publicznej
Metodologia pozyskiwania grantów
Postępowanie podatkowe
Negocjacje i mediacja w administracji
Nadzór i kontrola w administracji publicznej lub
Społeczna kontrola administracji
Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej 
 

Plan studiów
http://www.prawo.uwb.edu.pl/program-studiow-plany-programy-efekty