Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Stosunki międzynarodowe - studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_S2-WHISM_STOS_MN
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW http://historia.uwb.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Zasadnicza część planu studiów obejmuje następujące przedmioty:

Moduł teoretyczno-metodologiczny –metodologia nauk humanistycznych i społecznych , teoria stosunków międzynarodowych;

Moduł prawno-ekonomiczny – międzynarodowa ochrona praw człowieka, konkurencyjność międzynarodowa, ekonomia rozwoju, prawo dyplomatyczne i konsularne;

Moduł historyczno-politologiczny – historia dyplomacji, klasyczna i współczesna myśl polityczna; pamięć historyczna w stosunkach międzynarodowych, ruchy społeczne i polityczne w XIX-XXI wieku, mitologie narodowe wybranych państw.

Zakres podstawowego kanonu wykształcenia absolwenta jest poszerzony poprzez uczestnictwo studentów w zajęciach z bloków tematycznych– każdy w wymiarze 150 godzin (wyboru bloku student dokonuje pod koniec pierwszego roku nauki). W ofercie programowej znajdują się:

Ewolucja konfliktów międzynarodowych w XIX-XXI wieku

Cywilizacja obszaru postradzieckiego

Bliski Wschód i Afryka Północna (MENA)

 

Student może dodatkowo podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w programie Erasmus+ oferującym wyjazdy zagraniczne na studia i praktyki zawodowe. Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych realizuje wymianę kadry i studentów z 30 zagranicznymi uniwersytetami".

Ze szczegółową strukturą programową studiów można zapoznać się pod następującym adresem: http://historia.uwb.edu.pl/index.php/studia/programy-studiow