Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Fizyka (profil ogólnoakademicki) - studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_S2-WF_FIZ
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Fizyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://physics.uwb.edu.pl/wf/?lang=pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Szczegółowy opis efektów kształcenia, program studiów oraz dodatkowe informacje o poszczególnych przedmiotach (karty przedmiotów) dostępne są dla wszystkich specjalności na stronie:

Strona Wydziału Fizyki -> Kandydaci -> Studia -> Studia stacjonarne