Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska - przekładoznawstwo - studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_S2-WFIL_ROS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Filologia rosyjska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Grupy zajęć objętych programem studiów:

 1. Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1
 2. Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 2
 3. Najnowsza literatura rosyjska
 4. Metodologia badań językoznawczych lub Metodologia badań literaturoznawczych
 5. Lektorat języka obcego
 6. Specjalistyczne warsztaty językowe
 7. Semantyka i pragmatyka dyskursu w języku rosyjskim
 8. Technologia informacyjna
 9. Ochrona własności intelektualnej
 10. Tłumaczenie przysięgłe
 11. Teoria tłumaczenia
 12. Analiza przekładowa tekstów pisanych
 13. Warsztaty tłumaczeniowe – przekład tekstów literackich z języka obcego
 14. Warsztaty tłumaczeniowe – przekład tekstów literackich i umiarkowanie specjalistycznych na język obcy
 15. Praktyczne tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka obcego
 16. Nowe technologie w doskonaleniu językowym
 17. Seminarium magisterskie
 18. Metodologia przekładu 
 19. Praktyki zawodowe