Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska - studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_S2-WFIL_ANG
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Filologia angielska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://filologia.uwb.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Grupy i nazwy zajęć objętych programem studiów:

Grupa Zajęć _ 1: Praktyczna Znajomość Języka Angielskiego.

Grupa Zajęć_2:  Blok językoznawstwa/językoznawstwa stosowanego: Językoznawstwo kognitywne; Językoznawstwo diachroniczne; Teorie nabywania języków; Psycholingwistyka.

Grupa Zajęć_3: Zajęcia fakultatywne: językoznawstwo/językoznawstwo stosowane: Edukacja językowa – współczesne trendy; Stylistyka ; Analiza dyskursu; Pragmatyka międzykulturowa; Ćwiczenia specjalizacyjne: językoznawstwo stosowane 1,2,3,4,

Grupa Zajęć_4: Blok literaturoznawczo-kulturoznawczy: Współczesna literatura brytyjska; Brytyjskie studia kulturowe; Współczesna literatura amerykańska; Amerykańskie studia kulturowe.

Grupa Zajęć_5: Zajęcia fakultatywne: literaturoznawczo-kulturoznawcze: Współczesne teorie literackie; Analiza i interpretacja tekstu literackiego; Wielka Brytania jako społeczeństwo wielokulturowe; Ćwiczenia specjalizacyjne literaturoznawczo-kulturoznawcze 1,2,3,4; Współczesna kultura amerykańska.

Grupa Zajęć_6Przedmioty uzupełniające: Ochrona własności intelektualnej; Technologia informacyjna; Język obcy – specjalistyczny warsztat językowy  Lektorat języka obcego.

Grupa Zajęć_7: Seminarium magisterskie.

Grupa Zajęć_8: Praktyki zawodowe – 2 tygodniowe.