Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Chemia - studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_S2-WCH_CHEMIA
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Chemia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://chemia.uwb.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Przedmioty obowiązkowe

Chemia obliczeniowa, Metody instrumentalne w analizie materiałów, Termodynamika statystyczna, Krystalografia, Chemia polimerów, Spektroskopia, Modelowanie molekularne, Chemia nieorganiczna zaawansowana, Chemia analityczna zaawansowana, Chemia organiczna zaawansowana, Elektrochemia, Metody chromatograficzne i elektroforetyczne w analizie chemicznej, Systemy zarządzania w laboratorium i walidacja metod analitycznych, Grafika komputerowa w prezentacji wyników naukowych, Ochrona własności intelektualnej, Język obcy.

Przedmioty do wyboru

Analiza  żywności, Fizykochemiczne metody analizy, Komputerowe wspomaganie projektowania leków, Podstawy programowania w Phytonie, Bioanaliza, Recykling i biodegradacja tworzyw polimerowych, Technologia produktów farmaceutycznych, Procesy fotochemiczne  w środowisku,  Chemiczny monitoring środowiska, Bioanalityka i ekoanalityka, Bioelektrochemia, Praktyczne aspekty nanotechnologii, Chemia cukrów, lipidów i białek, Nowoczesne metody przygotowania próbek do analizy, Analiza śladowa.

Plan studiów 

https://chemia.uwb.edu.pl/studenci/podstrony/plany-studiow/