Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Kulturoznawstwo - studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_S2-ISK_KULT
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Kulturoznawstwo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://kulturoznawstwo.uwb.edu.pl/index.php/pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Przedmioty objęte planem studiów

Przedmioty obowiązkowe:
•    Język obcy
•    Specjalistyczny warsztat językowy
•    Ochrona własności intelektualnej
•    Technologia informacyjna
•    Filozofia kultury
•    Teoria sztuki
•    Antropologia kultury
•    Metody badań kulturoznawczych
•    Antropologia codzienności
•    Metody badań terenowych i rynku kultury
•    Antropologia mediów
•    Antropologiczne problemy w literaturze
•    Interpretacja tekstów kultury
 
Przedmioty specjalnościowe – Filmoznawstwo-medioznawstwo:
•    Media mobilne i social media w kulturze
•    Przegląd teorii filmowych
•    Historia filmu polskiego
•    Historia filmu powszechnego
•    Teoria telewizji
•    Dźwięk i muzyka w filmie
•    Zagadnienia filmu współczesnego
•    Intermedialne projekty kulturalne
 
Przedmioty specjalnościowe – Kultura Podlasia:

 • Wybrane zagadnienia z historii regionu
 • Mniejszości narodowe, etniczne i religijne na Podlasiu
 • Kultura tradycyjna regionu
 • Polityka kulturalna w regionie – strategia i planowanie
 • Marketing terytorialny
 • Warsztaty etnograficzne I
 • Warsztaty etnograficzne II
 • Etnolingwistyczna specyfika regionu
 • Turystyka kulturowa
 • Kultura współczesna w regionie


Przedmioty specjalnościowe – Komunikowanie w mediach cyfrowych:
•    Sztuki wizualne i performatywne
•    Marketing internetowy
•    Komunikacja społeczna
•    Reklama w mediach cyfrowych
•    Filozofia nowych mediów
•    Public relations w mediach cyfrowych
•    Zachowania komunikacyjne w nowych mediach
•    Film i fotografia w nowych mediach
•    Kreatywne pisanie/dziennikarstwo internetowe
 
Przedmioty do wyboru: konwersatoria
Seminarium magisterskie

Objazd naukowy
 
Link  do planów studiów dla danego kierunku/specjalności obowiązujących od roku akademickiego 2020/2021.
 Specjalność Filmoznawstwo-medioznawstwo
 Specjalność Kultura Podlasia
 Specjalność Komunikowanie w mediach cyfrowych