Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Kryminologia - studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_S1-WPR_KRYM
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Kryminologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://prawo.uwb.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Przedmioty objęte planem studiów
Podstawy socjologii
Podstawy psychologii ogólnej i resocjalizacyjnej
Patologie społeczne
Prawoznawstwo
Prawo własności intelektualnej
Filozofia
Etyka
Marketing społeczny lub
Wprowadzenie do zarządzania * (przedmiot oferowany również w języku obcym)
Technologie informacyjne
Podstawy medycyny sądowej lub
Podstawy psychiatrii
Podstawy prawa konstytucyjnego
Socjologia zachowań dewiacyjnych lub
Socjologia wychowania * (przedmiot oferowany również w języku obcym)
Metody badań społecznych
Język obcy cz. I
Wychowanie fizyczne
Prawo karne, cz. I - Nauka o przestępstwie
Symptomatologia kryminalna
Kryminalistyka ogólna
Psychopatologia
Wiktymologia
Prawo karne, cz. II - Nauka o karze
Metody badań kryminologicznych
Komunikacja interpersonalna lub
Techniki mediacyjne
Teorie kryminologiczne
Język obcy cz. II
Proseminarium
Podstawy procesu karnego
System organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub
Prawo wykroczeń
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Polityka kryminalna
Postępowanie w sprawach nieletnich
Prawa człowieka w demokratycznym państwie * (przedmiot oferowany również w języku obcym) lub
Prawo policyjne
Prawo karne wykonawcze
Kontrola przestępczości
Karnoprawna ochrona i odpowiedzialność osób pełniących funkcje publiczne
Seminarium

W ramach studiów przewidziane są dwie specjalizacje:


PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE
Terroryzm i cyberterroryzm
Przestępczość transgraniczna
Nowe formy patologii społecznych
Przestępczość w ruchu drogowym
Przestępczość zorganizowana


KRYMINALISTYCZNA
Technika kryminalistyczna
Nowe technologie w zwalczaniu przestępczości
Analiza kryminalna
Czynności operacyjno-rozpoznawcze
Taktyka kryminalistyczna