Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_S1-WHISM_STOS_MN
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW http://historia.uwb.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Zasadnicza część planu studiów obejmuje następujące przedmioty:

Moduł warsztatowy – technologia informacyjna, podstawy statystyki i demografii, protokół dyplomatyczny, zajęcia terenowe;

Moduł historyczno-politologiczny – wstęp do stosunków międzynarodowych i nauki o państwie, historia doktryn politycznych, kształtowanie się systemów politycznych, historia stosunków międzynarodowych, historia polityczna Polski i świata w XX-XXI wieku, historia organizacji międzynarodowych, historia integracji europejskiej, polityka zagraniczna mocarstw po zakończeniu zimnej wojny, polityka zagraniczna II i III RP, polityka zagraniczna wybranych państw Europy, historia stosunków społeczno-politycznych na pograniczu polsko-białorusko-litewskim w XX-XXI wieku;

Moduł ekonomiczno-prawny – wstęp do prawa, prawo międzynarodowe publiczne, ochrona praw własności intelektualnej, mikroekonomia, makroekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, geografia polityczna i gospodarcza, procesy demograficzne we współczesnym świecie;

Moduł społeczno-kulturowy – historia międzynarodowych stosunków kulturalnych, chrześcijańskie dziedzictwo Europy, niechrześcijańskie religie świata, przemiany cywilizacyjne świata, mniejszości narodowe i etniczne w świecie w XX i XXI wieku, dziedzictwo cywilizacji bizantyńskiej, zarys filozofii XX wieku;

Zakres podstawowego kanonu wykształcenia absolwenta jest poszerzony w istotny sposób przez uczestnictwo studentów od drugiego roku studiów w zajęciach bloków tematycznych (wyboru bloku student dokonuje pod koniec pierwszego roku nauki). W ofercie programowej znajdują się trzy moduły tematyczne, z których student zrealizuje dwa wybrane:

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Amerykanistyczny

Wschodoznawczy

Student może dodatkowo podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w programie Erasmus+ oferującym wyjazdy zagraniczne na studia i praktyki zawodowe. Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych realizuje wymianę kadry i studentów z 30 zagranicznymi uniwersytetami". 

Ze szczegółową strukturą programową studiów można zapoznać się pod następującym adresem: http://historia.uwb.edu.pl/index.php/studia/programy-studiow