Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Filologia, moduł specjalizacyjny: język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy - studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_S1-WFIL_FRA_ANG
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Filologia angielska, Filologia francuska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW http://historia.uwb.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Grupy i nazwy zajęć objętych programem studiów:

Grupa Zajęć_1: Praktyczna Nauka Języka Francuskiego:  Praktyczna Nauka Języka Francuskiego 1;  Praktyczna Nauka Języka Francuskiego 2;  Praktyczna Nauka Języka Francuskiego 3.

Grupa Zajęć_2: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego:  Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 1;  Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2;  Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 3. 

Grupa Zajęć_3: PNJF – doskonalenie językowe: Doskonalenie językowe A; Doskonalenie językowe B; Doskonalenie językowe C; Doskonalenie językowe D. 

Grupa Zajęć_4: Blok językoznawczy: Wstęp do językoznawstwa; GO – Morfologia języka francuskiego; GO – Składnia języka francuskiego; Wstęp do teorii przekładu; Podstawy warsztatu tłumacza. 

Grupa Zajęć_5: Przedmiot fakultatywny z zakresu językoznawstwa: Semantyka języka francuskiego//Pragmatyka językowa. 

Grupa Zajęć_6: Blok kulturoznawczy: Zarys literatury francuskiej i frankofońskiej: XIX-XXI w.; Literatura w przekładzie; Wstęp do kulturoznawstwa; Zarys historii Francji; Kultura Francji; Kultura frankofonii; Kultura krajów anglojęzycznych. 

Grupa Zajęć_7: Przedmioty ogólne: Negocjowanie i komunikacja językowa; Style i strategie uczenia się. 

Grupa Zajęć_8: Przedmioty fakultatywne (150 godzin): Język francuski w sektorze usług; Język francuski w mediach; Prawniczy język francuski; Język francuski w ekonomii; Komunikacja oficjalna i handlowa w języku francuskim; Przekład literacki; Tłumaczenie użytkowe; Język francuski w dziedzinach sztuki. 

Grupa Zajęć_9: Język angielski rozszerzony: Korespondencja oficjalna w języku angielskim/Język angielski w sektorze usług; Prawniczy język angielski/ Język angielski w ekonomii. 

Grupa Zajęć_10: Blok przedmiotów ogólnohumanistycznych: Związki literatury ze sztuką. 

Grupa Zajęć_11: Seminarium dyplomowe. 

Grupa Zajęć_12:Wychowanie fizyczne/zajęcia alternatywne.

Grupa Zajęć_13: Przedmiot z zakresu filozofii do wyboru: Historia filozofii/Francuska myśl filozoficzna w XVIII i XIX w. 

Grupa Zajęć_14: Technologia informacji.

Grupa Zajęć_15: Praktyki zawodowe.

Grupa Zajęć_16: Ochrona własności intelektualnej.