Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem rosyjskim - studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_S1-WFIL_ANG_Z_ROS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Filologia angielska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Grupy i nazwy zajęć objętych programem studiów:

Grupa Zajęć_1: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 1.

Grupa Zajęć_2: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2.

Grupa Zajęć_3: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 3.

Grupa Zajęć_4: Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego: Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1; Praktyczna nauka języka rosyjskiego 2; Praktyczna nauka języka rosyjskiego 3.

Grupa Zajęć_5: Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego – doskonalenie: Język rosyjski – doskonalenie A; Język rosyjski – doskonalenie B; Język rosyjski – doskonalenie C; Język rosyjski – doskonalenie D.

Grupa Zajęć_6: Blok językoznawczy: Wstęp do językoznawstwa ogólnego; Gramatyka opisowa języka angielskiego- morfologia, składnia , semantyka;  Gramatyka opisowa języka angielskiego- fonetyka i fonologia; Gramatyka opisowa języka angielskiego – ćwiczenia; Wstęp do translatoryki; Style i strategie uczenia się języków obcych; Uczenie się i nauczanie języków.

Grupa Zajęć_7: Blok literaturoznawczy: Wstęp do literaturoznawstwa; Historia literatury angielskiej; Historia literatury amerykańskiej; Zarys literatury rosyjskiej.

Grupa Zajęć_8: Blok kulturoznawczy: Wstęp do kulturoznawstwa; Wiedza o Wielkiej Brytanii; Wiedza o USA; Kultura i sztuka Rosji.

Grupa Zajęć_9: Zajęcia fakultatywne: "Język angielski w administracji i biznesie": Tłumaczenia użytkowe: teksty z zakresu biznesu i administracji;  Metody badań w językoznawstwie;  Komunikacja oficjalna i handlowa w języku angielskim; Język angielski w administracji i biznesie; Komunikacja interkulturowa.

Grupa Zajęć_10: Zajęcia fakultatywne: "Język angielski w kulturze": Tłumaczenia użytkowe: teksty z zakresu kultury; Współczesna kultura krajów angielskiego obszaru językowego; Język angielski w kulturze i sztuce; Język mediów anglojęzycznych; Teorie komunikacji.

Student wybiera grupę zajęć 9 lub 10

Grupa Zajęć_11: Zajęcia fakultatywne: "Język rosyjski w administracji i biznesie": Komunikacja oficjalna i handlowa w języku rosyjskim; Język rosyjski w administracji i biznesie.

Grupa Zajęć_12: Zajęcia fakultatywne:"Język rosyjski w kulturze": Język rosyjski w kulturze i sztuce ; Język mediów rosyjskojęzycznych.

 

Student wybiera grupę zajęć 11 lub 12

Grupa Zajęć_13: Seminarium dyplomowe.

Grupa Zajęć_14: Przedmioty uzupełniające: Technologia informacji;  Wychowanie fizyczne/zajęcia alternatywne; Ochrona własności intelektualnej.

Grupa Zajęć_15: Filozofia student wybiera przedmiot 1 lub 2:  Historia filozofii; Filozofia języka. 

Grupa Zajęć_16: Praktyki zawodowe

Student jest obowiązany do odbycia czterech tygodni praktyk zawodowych w formie i według zasad określonych przez uczelnię.