Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem hiszpańskim

Szczegóły
Kod UWB_S1-WFIL_ANG_Z_HISZP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Filologia angielska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://filologia.uwb.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Grupy i nazwy zajęć objętych programem studiów:

Grupa Zajęć_1: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 1.

Grupa Zajęć_2: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2.

Grupa Zajęć_3: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 3.

Grupa Zajęć_4: Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego 1; Praktyczna nauka języka hiszpańskiego 2; Praktyczna nauka języka hiszpańskiego 3.

Grupa Zajęć_5: Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego – doskonalenie: Język hiszpański – doskonalenie A; Język hiszpański – doskonalenie B; Język hiszpański – doskonalenie C; Język hiszpański – doskonalenie D. 

Grupa Zajęć_6 Blok językoznawczy: Wstęp do językoznawstwa ogólnego; Gramatyka opisowa języka angielskiego – morfologia, składnia, semantyka;  Gramatyka opisowa języka angielskiego – fonetyka i fonologia;  Gramatyka opisowa języka angielskiego- ćwiczenia; Wstęp do translatoryki; Style i strategie uczenia się języków obcych; Uczenie się i nauczanie języków.

Grupa Zajęć_7 Blok literaturoznawczy: Wstęp do literaturoznawstwa; Historia literatury angielskiej; Historia literatury amerykańskiej;  Współczesna literatura hiszpańska /krajów hispanojęzycznych.

Grupa Zajęć_8 Blok kulturoznawczy: Wstęp do kulturoznawstwa; Wiedza o Wielkiej Brytanii; Wiedza o USA;  Kultura i sztuka Hiszpanii.

Grupa Zajęć_9 Zajęcia fakultatywne: "Język angielski w administracji i biznesie”: Tłumaczenia użytkowe: teksty z zakresu biznesu i administracji;  Metody badań w językoznawstwie;  Komunikacja oficjalna i handlowa w języku angielskim;  Język angielski w administracji i biznesie; Komunikacja interkulturowa.

Grupa Zajęć_10 Zajęcia fakultatywne: „Język angielski w kulturze”: Tłumaczenia użytkowe: teksty z zakresu kultury; Współczesna kultura krajów angielskiego obszaru językowego; Język angielski w kulturze i sztuce; Język mediów anglojęzycznych; Teorie komunikacji.

Grupa Zajęć_11 Zajęcia fakultatywne: "Język hiszpański w administracji i biznesie”: Komunikacja oficjalna i handlowa w języku hiszpańskim; Język hiszpański w administracji i biznesie

Grupa Zajęć_12 Zajęcia fakultatywne: "Język hiszpański w kulturze”: Język hiszpański w kulturze i sztuce;  Język mediów hispanojęzycznych.

Grupa Zajęć_13 Seminarium dyplomowe.

Grupa Zajęć_14 Przedmioty uzupełniające: Technologia informacji; Wychowanie fizyczne;  Ochrona własności intelektualnej.

Grupa Zajęć_15 Filozofia

Filozofia - student wybiera przedmiot 1 lub 2:   Historia filozofii; Filozofia języka.

Grupa Zajęć_16 Praktyki zawodowe- 4 tygodniowe

Student jest obowiązany do odbycia czterech tygodni praktyk zawodowych w formie i według zasad określonych przez uczelnię.