Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem niemieckim - studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_S1-WFIL_ANG_NIEM
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Filologia angielska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://filologia.uwb.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Grupy i nazwy zajęć objętych programem studiów:

Grupa Zajęć_1: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 1.

Grupa Zajęć_2: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2.

Grupa Zajęć_3: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 3.

Grupa Zajęć_4: Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego:  Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego 1;  Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego 2;  Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego 3.

Grupa Zajęć_5: Praktyczna nauka języka niemieckiego – doskonalenie: Język niemiecki – doskonalenie A; Język niemiecki – doskonalenie B; Język niemiecki – doskonalenie C; Język niemiecki – doskonalenie D.

Grupa Zajęć_6: Blok językoznawczy: Wstęp do językoznawstwa ogólnego; Gramatyka opisowa języka angielskiego - morfologia, składnia , semantyka; Gramatyka opisowa języka angielskiego - fonetyka i fonologia; Gramatyka opisowa języka angielskiego – ćwiczenia; Wstęp do translatoryki; Style i strategie uczenia się języków obcych; Uczenie się i nauczanie języków.

Grupa Zajęć_7: Blok literaturoznawczy: Wstęp do literaturoznawstwa; Historia literatury angielskiej; Historia literatury amerykańskiej; Literatura krajów niemieckojęzycznych.

Grupa Zajęć_8: Blok kulturoznawczy: Wstęp do kulturoznawstwa; Wiedza o Wielkiej Brytanii; Wiedza o USA; Historia i kultura krajów niemieckojęzycznych.

Grupa Zajęć_9: Zajęcia fakultatywne: "Język angielski w administracji i biznesie": Tłumaczenia użytkowe: teksty z zakresu biznesu i administracji; Metody badań w językoznawstwie; Komunikacja oficjalna i handlowa w języku angielskim; Język angielski w administracji i biznesie; Komunikacja interkulturowa.

Grupa Zajęć_10: Zajęcia fakultatywne: "Język angielski w kulturze": Tłumaczenia użytkowe: teksty z zakresu kultury; Współczesna kultura krajów angielskiego obszaru językowego; Język angielski w kulturze i sztuce; Język mediów anglojęzycznych; Teorie komunikacji.

Student wybiera grupę zajęć 9 lub 10

Grupa Zajęć_11: Zajęcia fakultatywne: "Język niemiecki w administracji i biznesie”: Komunikacja oficjalna i handlowa w języku niemieckim; Język niemiecki w administracji i biznesie.

Grupa Zajęć_12: Zajęcia fakultatywne:"Język niemiecki w kulturze": Język niemiecki w kulturze i sztuce; Język mediów niemieckojęzycznych.

Student wybiera grupę zajęć 11 lub 12

Grupa Zajęć_13: Seminarium dyplomowe.

Grupa Zajęć_14: Przedmioty uzupełniające: Technologia informacji; Wychowanie fizyczne; Ochrona własności intelektualnej.

Grupa Zajęć_15: Filozofia - student wybiera przedmiot 1 lub 2Historia filozofii.; Filozofia języka.

Grupa Zajęć_16: Praktyki zawodowe.

Student jest obowiązany do odbycia czterech tygodni praktyk zawodowych w formie i według zasad określonych przez uczelnię.