Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Biologia - studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_S1-WB_BIOL
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Biologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://biologia.uwb.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

W ramach studiów student realizuje:

  • Przedmioty ogólnouczelniane, takie jak język obcy, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy i in.
  • Przedmioty podstawowe, takie jak techniki komputerowe, statystyka dla biologów, fizyka z elementami biofizyki, edukacja środowiskowa
  • Przedmioty kierunkowe, które warunkują wykształcenie absolwenta kierunku Biologia
  • Przedmioty kierunkowe do wyboru, w ramach których student poszerza swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nauk biologicznych, zgodnie ze swoim zainteresowaniem
  • Przedmioty dyplomowe, które przygotowują do napisania pracy licencjackiej i zdania egzaminu dyplomowego. Student ma możliwość wyboru tematyki pracy licencjackiej z dyscypliny nauk biologicznych zgodnie z własnymi zainteresowaniami
  • Praktykę zawodową umożliwiającą wykorzystanie teoretycznej wiedzy podczas pracy w przedsiębiorstwach, laboratoriach i placówkach naukowo-badawczych oraz zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy

Szczegółowe informacje o programie studiów wraz z wykazem przedmiotów na poszczególnych semestrach znajdują się pod adresem:

https://biologia.uwb.edu.pl/studenci/podstrony/plany-studiow/