Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Socjologia - studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_S1-ISOC_SOC
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Socjologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://soc.uwb.edu.pl/pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Grupy przedmiotów objętych programem studiów: 

Przedmioty, na które uczęszczają studenci połączone są w grupy tematyczne zwane modułami. Poniżej przedstawiamy listę modułów:

Moduł wprowadzający - Wstęp do socjologii, Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej, Antropologia społeczna, Społeczeństwo obywatelskie;

Rozwój praktycznych umiejętności – Warsztaty efektywnego uczenia się, Pisanie akademickie, Warsztaty komunikacji i autoprezentacji;

Moduł metodologiczno-logiczny –  Statystyka, Metody statystyczne w socjologii, Metody ilościowe, Metody jakościowe, SPSS, Wprowadzenie do logiki, Analiza danych zastanych;

Socjologia organizacji i instytucji –  Socjologia organizacji i instytucji, Socjologia religii, Socjologia edukacji, Socjologia ekonomiczna, Socjologia rynku pracy, Socjologia polityki;

Makrostruktury –  Makrostruktury społeczne, Socjologia narodu, Socjologia wsi i miasta 

Procesy grupowe –  Mikrostruktury – procesy grupowe, Psychologia społeczna; 

Zmiana społeczna – Socjologia zmiany społecznej, Przemiany współczesnego społeczeństwa polskiego, Człowiek w sieci – socjopsychologiczne aspekty funkcjonowania Internetu, Procesy ludnościowe;

Technologie informacyjne  – Technologia informacyjna, Zarządzanie informacją, Wizualizacja danych, Systemy informacji przestrzennej; 

Filozofia i historia myśli socjologicznej – Historia myśli społecznej, Klasyczne teorie socjologiczne, Wprowadzenie do filozofii dla socjologów; 

Socjologia kultury –  Socjologia kultury, socjologia sztuki, socjologia emocji. 

Poza wyżej wymienionymi: język angielski (lub inny język obcy nowożytny), socjologia po angielsku – warsztat specjalistyczny, wychowanie fizyczne, proseminarium i seminarium licencjackie, praktyki zawodowe, przedmioty fakultatywne (do wyboru), moduły praktyczne (do wyboru).

 

Program studiów dostępny jest pod adresem: