Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWB) Zarządzanie - studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWB_S1-INZ_ZARZ
Jednostka organizacyjna Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://iz.uwb.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Specjalizacja: Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Specjalizacja Zarządzanie Przedsiębiorstwem przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy w instytucjach każdego sektora gospodarki. Podczas studiów student poznaje różne aspekty zasad funkcjonowania w firmach i innych organizacjach, pełniąc w nich różne role w zależności od potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych. W ramach praktyk zawodowych student nabywa doświadczenie w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz uwarunkowań tej działalności. Absolwent po ukończeniu studiów na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem będzie w szczególności:

 • posiadał wiedzę na temat powstawania, funkcjonowania, przekształcania oraz rozwoju podmiotów gospodarczych,
 • znał uwarunkowania działalności gospodarczej prowadzonej na poziomie rynku lokalnego, w kontekście lokalizacji w północno-wschodniej Polsce,
 • potrafił identyfikować i rozwijać więzi społeczne występujące w ramach relacji rynkowych (na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym),
 • potrafił pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, głównie o charakterze gospodarczym,
 • posiadał umiejętność opracowania dokumentów związanych z aktywnością podmiotów rynkowych,
 • potrafił, w oparciu o posiadaną wiedzę, podejmować decyzje operacyjne i strategiczne, a także rozwiązywać problemy pojawiające się w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw.

 

Specjalizacja: Zarządzanie Sprzedażą

Specjalizacja Zarządzanie Sprzedażą odpowiada potrzebom zgłaszanym przez rynek pracy w zakresie wszechstronnie przygotowanych absolwentów, którzy połączą ogólną wiedzę z zakresu zarządzania ze specjalistyczną wiedzą z zakresu zarządzania sprzedażą oraz z umiejętnościami praktycznymi w tym obszarze. Dzięki zdobytym umiejętnościom absolwenci będą dobrze przygotowani do pracy w strukturach sprzedażowych w każdym sektorze gospodarki. Absolwent po ukończeniu studiów na specjalizacji Zarządzanie sprzedażą będzie w szczególności:

 • rozumiał specyfikę przedsiębiorstwa handlowego,
 • znał zasady tworzenia działu sprzedaży, pozyskiwania i selekcji sprzedawców, ich motywowania i rozwoju,
 • potrafił zaplanować działania marketingowe wspierające sprzedaż
  w przedsiębiorstwie,
 • posiadał umiejętność wykorzystywania określonych technik sprzedaży,
 • znał i potrafił wykorzystać w praktyce metody służące do planowania sprzedaży,
 • dysponował wiedzą dotyczącą podstawowych zasad negocjacji handlowych,
 • potrafił określić podstawowe techniki zarządzania finansami, stosowane
  w przedsiębiorstwach handlowych.

Wybór specjalizacji dokonywany jest przez większość studentów zgodnie z limitami wewnątrzuczelnianymi co do wielkości grup zajęciowych.

Szczegółowe informacje o programach studiów

Programy studiów, zawierające wykaz przedmiotów na poszczególnych semestrach, znajdują się pod adresem:

https://wz.uwb.edu.pl/student/programy-i-plany-studiow/plany-studiow-2022-2023