Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Sztuki społeczne (Wydział Polonistyki) stacjonarne, II stopnia

Szczegóły
Kod UW-S1_SZSPOL
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Sztuki społeczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Sztuki społeczne to nowatorskie studia praktyczne II stopnia, których program oparty jest na idei “kształcenia w działaniu”, co oznacza m.in. zaangażowanie studentów/-ek w projekty realizowane wspólnie poza murami uniwersytetu we współpracy z instytucjami i praktykami. Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez pracowników/-czki Instytutu Kultury Polskiej, natomiast warsztaty twórcze przez osoby zaproszone do współpracy spoza uniwersytetu.Kierunek sztuki społeczne przygotowuje do realizacji działań twórczych w różnych środowiskac społecznych oraz kontekstach instytucjonalnych: teatrach, muzeach, domach kultury, szkołach, organizacjach pozarządowych, a także w niezależnych projektach.

Absolwent/ka studiów sztuki społeczne zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające:

- rozumieć i badać kulturę współczesną,

- stosować narzędzia analizy antropologicznej i medialnej,

- posługiwać się różnymi formami artystycznymi i tworzyć projekty zaangażowane społecznie,

- pracować ze społecznościami lokalnymi i w instytucjach,

- pracować z grupami zróżnicowanymi m.in. pod względem płci, wieku, sytuacji społecznej, miejsca zamieszkania etc.,

- planować, organizować i finansować projekty kulturalne, artystyczne i społeczne.

 

Ramowy program studiów:

- ćwiczenia dostarczające wiedzy antropologicznej i narzędzi analizy krytycznej, m.in. stosowana antropologia kultury, media w kulturze, idee zaangażowania społecznego,konteksty sztuki partycypacyjnej, polityki kulturalne;

- warsztaty twórcze zapoznające ze strategiami sztuki zaangażowanej społecznie (np. fotografia społeczna, sztuka opowiadania, nagrania terenowe (field recording), performans, teatr fizyczny, film dokumentalny) oraz kształtujące umiejętność korzystania z konkretnych metod badawczych, m.in. diagnozy potrzeb, pracy środowiskowej, planowania i finansowania projektu;

- praktyki włączające studentów/-ki w działanie konkretnych instytucji, organizacji i społeczności;

- objazdy w wybranych miejscach i ośrodkach, obejmujące warsztaty i spotkania z przedstawicielami instytucji i społeczności lokalnych;

- pracownia terenowa polegająca na realizacji projektu partycypacyjnego, poprzedzonego diagnozą lokalną i konsultacjami.

 

Więcej informacji: https://ikp.uw.edu.pl/studia/sztuki-spoleczne/o-studiach/.