Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Hungarystyka (Katedra Hungarystyki, Wydział Neofilologii) studia I stopnia stacjonarne

Szczegóły
Kod UW-S1-FLHU
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Hungarystyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://www.hungarystyka.uw.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent studiów pierwszego stopnia reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego. W trakcie czteroletnich studiów zdobywa kompetencję językową w zakresie języka węgierskiego, na poziomie zaawansowanym (poziom C1). Absolwent zdobywa ogólną znajomość literatury i kultury węgierskiej oraz historii Węgier w kontekście historii Europy. Opanowuje wiedzę ogólnojęzykoznawczą, niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne genry i style funkcjonalne oraz w pracy tłumacza. Dzięki rozbudowanym zajęciom z translatoryki poznaje podstawy warsztatu tłumacza tekstów pisanych oraz mówionych. Stosownie do wybranej specjalizacji, na seminarium licencjackim poznaje odmiany języków specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem języka prawniczego, języka biznesu i administracji publicznej. Poznaje drugi język kierunkowy (fiński lub estoński) na poziomie (A2) umożliwiającym komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych.

 

REKRUTACJA TYLKO NA II, III i IV ROK