Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Filologia polska, stacjonarne studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S2_FP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://hum.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na kierunku filologia polska kierowane są do studentów zainteresowanych
problemami współczesnej humanistyki, a zwłaszcza językoznawstwa, literaturoznawstwa, komparatystyki, edytorstwa i mediów.
Studenci nauczą się dokonywać pogłębionej analizy i interpretacji utworów literackich, tworzyć teksty informacyjne i perswazyjne, przygotowywać książki do druku, świadczyć usługi redakcyjne, a także być aktywnym i profesjonalnym użytkownikiem mediów.

Czas trwania studiów: 4 semestry.

Przykładowe przedmioty:
Dyskursy późnej nowoczesności, teoria kultury, lingwistyka kulturowa.