Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Zdrowie publiczne, stacjonarne studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S2-ZP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów zdrowie publiczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 6
Adres WWW https://kfz.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Zadaniem stawianym przed promotorem i trenerem zdrowia jest edukowanie i dążenie do poprawy jakości życia społeczeństwa.
Studia przygotowują do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi i starszymi
w zakresie wzmacniania zachowań prozdrowotnych.
W ramach specjalności promotor i trener zdrowia realizowane są (do wyboru) dwa moduły:
promocja zdrowia i profilaktyka populacji osób w różnym wieku oraz aktywny senior.

Nauczysz się:
• prowadzić zajęcia ruchowe dla osób w różnym wieku dostosowane do ich indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem występujących dysfunkcji organizmu czy niepełnosprawności,
• dostosowywać sposób odżywiania do poziomu aktywności fizycznej osób w różnym wieku,
• podejmować działania na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie problemów zdrowotnych i społecznych,
• samodzielnie opracowywać i wdrażać edukacyjne i profilaktyczne programy skierowane do osób w różnym wieku,
• analizować i oceniać wpływ polityki na problemy zdrowotne w kraju i na świecie.

Czas trwania studiów: 4 semestry

Przykładowe przedmioty:
Elementy rehabilitacji ruchowej, trening zdrowotny, żywienie i dietetyka, komunikacja medialna, taniec i teatr ruchu, turystyka wypoczynkowa.