Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Studia pisarskie, stacjonarne studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S2-ST-PI
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Studia pisarskie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://hum.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na tym kierunku pozwalają przygotować się do zawodu literata oraz do intensywnej aktywności w sferze kultury artystycznej.
Student uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie literaturoznawstwa, w tym ze znajomości faktów, zjawisk i teorii wyjaśniających zależności między literaturą, kulturą/cywilizacją a społeczeństwem. Studia pisarskie drugiego stopnia – o unikatowej w skali regionu i Polski formule – są realizowane w systemie zajęć popołudniowych odbywających się od poniedziałku do piątku po godzinie 15.15.

Nauczysz się:
• identyfikować dzieła literackie i krytycznoliterackie,
• analizować, interpretować oraz wartościować cudze dzieła literackie i krytycznoliterackie,
• prezentować kompetencje społeczne istotne dla wykonywania zawodów związanych z tworzeniem dzieł literackich i krytycznoliterackich oraz planowym i systematycznym udziałem w życiu kulturalnym.

Przykładowe przedmioty:
Literatura na świecie, topografie światów fikcjonalnych, humanistyka nieantropocentryczna,
warsztaty redakcyjne, warsztaty mistrzowskie, scenopisanie, komunikacja interpersonalna
– warsztaty.