Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Stosunki międzynarodowe, stacjonarne studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S2-SM
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://hum.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studiujący zapoznają się z podstawowymi elementami warsztatu naukowego z zakresu stosunków międzynarodowych. Taka wiedza pozwala na samodzielną analizę faktów z przeszłości i bieżących światowych wydarzeń, nie tylko politycznych.
W programie szczególną uwagę poświęcono zapoznawaniu się z podstawowymi pojęciami i rozumieniu zagadnień z obszarów: prawa, ekonomii, demografii i statystyki, nauce o państwie oraz historii stosunków międzynarodowych. Ponadto studenci poznają korzenie i współczesność polskiej polityki zagranicznej oraz kulturowe i cywilizacyjne korzenie współczesnej historii, dyplomacji oraz bieżących problemów Polski i świata.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Przykładowe przedmioty:
Bezpieczeństwo międzynarodowe, międzynarodowa ochrona praw człowieka, globalizacja
i regionalizacja, neoinstytucjonalizm we współczesnym świecie, oral history w naukach
społecznych.

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe, mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w zakresie dyscypliny naukowej historia oferowanych przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz na innych studiach doktoranckich prowadzonych zarówno przez Wydział Humanistyczny, jak i inne wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego i inne uczelnie. Absolwenci mogą również skorzystać z oferty studiów podyplomowych realizowanych w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz innych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim i innych uczelniach.