Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Oceanografia, stacjonarne studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S2-OC
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów oceanografia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://spr.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej o wychowaniu, edukacji, rehabilitacji i opiece nad osobami z niepełnosprawnościami w każdym wieku oraz wiedzy o wspieraniu ich rodzin. W toku studiów studenci poznają adekwatnie do wybranej specjalności metody pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, z dysfunkcją wzroku, z wadą słuchu.

Specjalności a perspektywy zawodowe:
Edukacja integracyjna i włączająca – absolwenci nabywają umiejętności i kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga specjalnego z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – absolwenci nabywają umiejętności i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; studenci poznają modele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (z elementami diagnozy w zakresie: motoryki, rozwoju mowy i języka, usprawniania słuchu oraz widzenia), metody terapii małego dziecka z niepełnosprawnością oraz zasady konstruowania indywidualnych programów wspomagania rozwoju małego dziecka.