Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Komunikacja i psychologia w biznesie, stacjonarne studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S2-KP-B
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Komunikacja i psychologia w biznesie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://efz.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia Komunikacja i psychologia w biznesie  pozwalają na poszerzenie posiadanej wiedzy oraz umiejętności w zakresie psychologii oraz zarządzania, biznesu i marketingu.

Absolwenci zdobędą rozbudowaną wiedzę z obszarów psychologii poznawczej, osobowości, twórczości i będą potrafili ją praktycznie wykorzystać w różnych aspektach funkcjonowania organizacji, nabędą również umiejętności w zakresie zarządzania zespołami pracowników, technik motywowania pracowników i klientów oraz metody radzenia sobie ze stresem. Ważną częścią programu studiów jest nabycie umiejętności prowadzenia badań zarówno jakościowych, jak i ilościowych, analizy danych, a także wykorzystywania w praktyce biznesowej nowoczesnych technik badawczych, jak np. wirtualnej rzeczywistości czy gier decyzyjnych.

 
Przykładowe przedmioty:

psychologia uczenia się i rozwoju, psychologia reklamy, zachowania organizacyjne, zarządzanie różnorodnością, budowa narzędzi badawczych, behawioralne podstawy podejmowania decyzji, neurofeedback, grywalizacja w motywowaniu, komunikacja w zespołach rozproszonych, badania marketingowe, komputerowa analiza danych