Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Filologia angielska, stacjonarne studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S2-FLA
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Filologia angielska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://hum.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

W czasach, kiedy język angielski stał się globalnym narzędziem komunikacji, dyplom filologii angielskiej, otwiera drogę do wielu karier; zarówno w kraju, jaki i za granicą. Doskonała znajomość języka angielskiego w połączeniu z umiejętnościami kulturowymi czyni absolwenta anglistyki poszukiwanym kandydatem na rynku pracy. Student nabywa gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu: językoznawstwa, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa.

Czas trwania studiów: 4 semestry.

Przykładowe przedmioty:
Zaawansowane sprawności językowe, podstawy języka biznesu, współczesne tendencje
w literaturze anglojęzycznej, przekład tekstów specjalistycznych, przekład tekstów literackich.