Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Borders and Boundaries Studies, stacjonarne studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S2-BBST
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Borders and Boundaries Studies
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://hum.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Borders and Boundaries Studies to nowoczesny, interdyscyplinarny, anglojęzyczny kierunek studiów dla osób chcących realizować swoje cele życiowe oraz zainteresowania wokół zagadnień pogranicznych. To jeden z nielicznych tego typu kierunków studiów na świecie i unikatowy w Polsce.  

Realizowany jest we współpracy z innymi uczelniami położonymi na pograniczach. Zajęcia będą prowadzone przez najlepszych ekspertów z Polski i państw Europy Środkowej. Dzięki nim absolwent uzyska szeroką i praktyczną wiedzę o przeszłości oraz teraźniejszości regionów, a także problemach pogranicznych, ich znaczeniu, ekonomii, szansach i zagrożeniach. 

Nauczysz się:

 • interdyscyplinarnych metod badania procesów politycznych, ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i kulturalnych, zachodzących współcześnie, jaki i na przestrzeni wieków, 
 • jak zdobywać i analizować informacje o ww. procesach,  
 • jak rozumieć i interpretować procesy stworzenia granic, 
 • jak odkrywać wieloaspektowe procesy kształtujące się na pograniczach idei, państwowości, narodowości oraz działań transgranicznych, 
 • jak wyjaśniać przyczyny zjawisk zachodzących u granic i na pograniczach w przeszłości i teraźniejszość.
 
Przykładowe przedmioty:
 • Ancient Roots of Border and Contacts Zones (starożytne korzenie stref granicznych i kontaktowych), 
 • History of Borders and Border Regions in the 20th Century (historia granic i regionów granicznych w XX wieku), 
 • Field Research in the Borderland (badania terenowe na pograniaczach), 
 • Fear and Reconciliation in Cross-border Relations (strach i pojednanie w stosunkach ponad granicami),  
 • Cultural Anthropology of Borderlands (antropologia kulturowa pogranicza), 
 • Border Conflicts in the Caucasus Region (konflikty granicze w regionie Kaukazu), 
 • From Borderlands to Euroregions – Borders in Contemporary Europe (od pogranicza do euroregionu – pogranicza we współczesnej Europie).