Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Zdrowie publiczne, stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S1-ZP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów zdrowie publiczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 6
Adres WWW https://kfz.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Zdrowie publiczne to dynamicznie rozwijający się kierunek, umożliwiający studiującemu zapoznanie się także ze sferą działań praktycznych. Program studiów uwzględnia konieczność interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań, mających na celu
poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększenie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia. W trakcie studiów przekazywana studentom jest wiedza na temat głównych problemów zdrowotnych, ochrony zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia całej populacji.
W ramach specjalności realizowane są (do wyboru) dwa moduły: promocja zdrowia w rodzinie i środowisku pracy oraz promocja zdrowia w państwach Unii Europejskiej i na świecie.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• stosować aktywizujące i innowacyjne metody, techniki oraz narzędzia prowadzenia działań edukacyjnych wpływających na zdrowie,
• opracowywać i realizować programy działań profilaktycznych skierowanych na zwiększanie potencjału zdrowotnego społeczeństwa,
• prowadzić podstawowe zajęcia ruchowe, uwzględniając indywidualne potrzeby odbiorców,
• wykorzystywać podstawową aparaturę medyczną do oceny stanu zdrowia człowieka,
• identyfikować problemy zdrowotne i czynniki środowiskowe zagrażające zdrowiu.