Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Socjotechnika i oddziaływanie społeczne, stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S1-SOCJTECH-SPOL
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Socjotechnika i oddziaływanie społeczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://nsp.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Socjotechnika i oddziaływanie społeczne to kierunek, którego zadaniem jest wykształcenie osób przygotowanych do rozpoznawania, analizowania i tworzenia przekazów socjotechnicznych oraz projektów oddziaływania społecznego. Program studiów przygotowano z myślą o pasjonatach chcących uzyskać szczegółową wiedzę z zakresu socjologii, nauk o polityce i psychologii. W trakcie kształcenia student nabędzie umiejętności niezbędnych do ,,rozbrajania” manipulacyjnych i fałszywych przekazów oraz fakenewsów.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W CZASIE STUDIÓW 

Nauczysz się:
• analizy socjotechnik oraz różnych sposobów oddziaływania społecznego stosowanego w instytucjach publicznych,
• rozumieć różne konteksty stosowanych reguł oddziaływania społecznego i wynikające z nich dylematy, kryzysy i konflikty,
• dostrzegać zależności między różnymi instytucjami społecznymi i politycznymi funkcjonującymi w przestrzeni ogólnokrajowej i międzynarodowej,
• wykorzystywać wiedzę do krytycznej analizy złożonych problemów społecznych w różnych kontekstach kulturowych, politycznych, prawnych i środowiskowych,
• współdziałać w zespołach planujących przedsięwzięcia nastawione na oddziaływanie społeczne, w tym na rzecz wspólnot lokalnych.

Przykładowe przedmioty:
psychologia społeczna, socjotechnika; teorie i strategie wpływu społecznego, plakat wyborczy-warsztat, socjologia podejmowania decyzji, socjologia zachowań ludzkich, techniki i warsztaty szkoleniowe, komputerowa analiza i wizualizacja danych, design thinking, wywieranie wpływu przez grupy, socjologia codzienności i potocznego myślenia