Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Mikrobiologia, stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S1-MB
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów mikrobiologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://spr.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mikrobiologii ogólnej, oparte na fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw oraz nabycie umiejętności objaśniania mechanizmów leżących u podstaw procesów biologicznych mikroorganizmów, przedstawiania, analizowania i rozwiązywania problemów poznawczych obejmujących podstawowe procesy biologiczne, fizyki i reguł chemicznych. Absolwent ma umiejętności interpretowania i opisywania zjawisk biologicznych zachodzących na poziomie mikroorganizmów na podstawie prowadzonych samodzielnie i w zespole badań laboratoryjnych, terenowych i studiów literaturowych, z uwzględnieniem aspektów etycznych.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

W trakcie studiów:
• zdobędziesz wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologicznych oraz dotyczącą mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów),
• opanujesz techniki stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych,
• poznasz metody rozwiązywania problemów diagnostycznych w zakresie chorób infekcyjnych,
• poznasz podstawy postępowania przeciw epidemiologicznego chorób zakaźnych i innych.