Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Kosmologia, stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S1-KOSM
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Kosmologia:
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://spr.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studiowanie kosmologii pozwala na zaznajomienie się ze współczesnymi modelami fizycznymi opisującymi ewolucję Wszechświata w skali globalnej począwszy od chwili Wielkiego Wybuchu. Absolwenci tego kierunku uzyskają gruntowną wiedzę z zakresu fundamentalnych teorii fizycznych takich jak ogólna teoria względności Einsteina, teoria oddziaływań fundamentalnych, teoria strun czy też teoria kwantowej grawitacji będących podstawą dla aktualnie formułowanych modeli kosmologicznych. W programie studiów duży nacisk kładziony jest na kosmologię obserwacyjną dzięki czemu absolwenci uzyskują umiejętność analizowania danych zebranych w trakcie obserwacji astronomicznych. W trakcie studiów studenci poznają nowoczesne metody analizy danych z wykorzystaniem profesjonalnych metod komputerowych. Program uwzględnia również, istotny w dziedzinach zajmujących się badaniem przestrzeni kosmicznej, nurt astrobiologiczny związany z badaniem możliwości istnienia życia poza Ziemią.

Nauczysz się:

  • programowania oraz praktycznego stosowania metod numerycznych,
  • fundamentalnych teorii fizycznych stanowiących punkt wyjścia dla współczesnych model kosmologicznych,
  • metod kosmologii obserwacyjnej oraz statystycznej analizy danych,
  • planowania i przeprowadzania eksperymentów fizycznych.

 

 
Przykładowe przedmioty:

wstęp do kosmologii, kosmologia – modele ewolucji Wszechświata, wprowadzenie do współczesnych testów obserwacyjnych, cząstki elementarne a budowa Wszechświata, filozoficzne aspekty kosmologii, ogólna teoria względności, astronomia, metody obserwacyjne astronomii, historia kosmologii, uwarunkowania fizyczne życia we Wszechświecie, astrobiologia, astrofizyka, programowanie strukturalne, programowanie obiektowe I, programowanie obiektowe II, narzędzia informatyczne fizyki, algorytmy i struktury danych, metody numeryczne I, metody numeryczne II, modelowanie i symulacje procesów fizycznych, mechanika i elementy klasycznej teorii pola, mechanika kwantowa, popularyzacja nauki.

Kariera i praca:

Nasi absolwenci pracują w

  • instytutach badawczych i laboratoriach,
  • przemyśle kosmicznym,
  • firmach informatycznych,
  • instytucjach finansowych.