Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Gospodarka przestrzenna, stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S1-GP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://efz.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent kierunku ma szansę stać się twórczym projektantem, wnikliwie obserwującym i analizującym otaczającą go przestrzeń. Znaczna część zajęć polega na pracy z komputerem, w tym z wykorzystaniem elektronicznych baz danych, systemów komputerowego wspomagania projektowania CAD i systemów informacji geograficznej GIS. Wykłady i ćwiczenia uzupełniają zajęcia terenowe w kraju i za granicą, które pozwalają na dostosowanie treści nauczania do indywidualnych zainteresowań studenta.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• stosowania podstawowych narzędzi komputerowego wspomagania projektowania CAD i systemów informacji geograficznej GIS w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania,
• sporządzania analiz zagospodarowania przestrzennego,
• opracowywania dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko,
• doradztwa w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami oraz ustalania lokalizacji inwestycji.