Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Geologia, stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S1-GE
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Geologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://spr.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Student może zyskać wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu zrozumieć zjawiska i procesy, które zachodzą w obrębie przyrody nieożywionej. Program studiów obejmuje szczegółową wiedzę z zakresu nauk geologicznych, a także ogólną z zakresu niektórych innych nauk przyrodniczych i pomocniczych (ścisłych i technicznych), takich jak: fizyka, chemia, matematyka, statystyka, kartografia, oceanografia, co pozwala na zrozumienie funkcjonowania geosystemu, w szczególności tych procesów, które zachodzą w obrębie litosfery i kształtują powierzchnię Ziemi. Absolwent potrafi zinterpretować i przedstawiać wyniki badań geologicznych na mapach i przekrojach.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:

 • wykonywać i nadzorować prace geologiczno-inżynierskie związane z rozpoznaniem
  warunków gruntowo-wodnych oraz zagrożeniami geodynamicznymi i ochroną
  brzegu morskiego,
 • prowadzić i monitorować prace hydrogeologiczne związane z poszukiwaniem i eksploatacją
  wód podziemnych oraz z zakresu ochrony wód gruntowych,
 • wykonywać i nadzorować prace geologiczno-poszukiwawcze, w szczególności dotyczące
  kruszyw mineralnych i surowców ceramicznych,
 • realizować prace laboratoryjne dotyczące określenia właściwości fizycznych gruntów, analiz
  mikropaleontologicznych, paleobotanicznych itd.