Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Filologia polska, stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S1-FP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://hum.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studiujący mają możliwość zdobycia ogólnego wykształcenia humanistycznego i podstawowej wiedzy z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Przygotowują do rozumienia i analizowania zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych przeszłości i współczesności.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• rozumieć, analizować i interpretować wypowiedzi językowe, w tym teksty literatury i kultury,
• redagować różnorodne typy tekstów oraz przygotowywać prezentacje ustne,
• posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.