Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Filozofia, stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S1-FF
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Filozofia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://hum.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Filozofia, czyli „umiłowanie mądrości”, to najstarsza nauka, będąca matką wszystkich innych dyscyplin. Od ponad 2500 lat pomaga ludziom zrozumieć otaczający ich świat. Studiujący oprócz zdobywania wiedzy na temat historii filozofii doskonalić może umiejętności racjonalnego argumentowania, ćwiczenia się w odważnym stawianiu trudnych pytań oraz podnosić swoje kompetencje logiczne oraz rozumienia i interpretowania tekstów. Absolwent rozumie i docenia złożoność otaczającego świata oraz naturę i siłę myśli ludzkiej, która zmieniała i nadal zmienia bieg dziejów..

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• interpretować ważne dla kultury teksty filozoficzne,
• precyzyjnie formułować swoje opinie i sprawnie argumentować,
• rozpoznawać indoktrynację oraz ideologię w dyskursie publicznym,
• dyskutować o dylematach etycznych i światopoglądowych.