Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S1-BW
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://nsp.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studiujący zapoznać się mogą z istotnymi kwestiami dotyczącymi np. przestępczości i terroryzmu oraz uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• kierowania i zarządzania zespołami ludzkimi w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, w szczególności zarządzania kryzysowego,
• zbierania i analizy informacji dotyczących zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych,
• interpretacji i stosowania prawa obowiązującego w Polsce,
• postępowania w ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
• prowadzenia audytów bezpieczeństwa w organizacji, dotyczących różnego rodzaju zagrożeń,
• organizacji i zabezpieczania imprez masowych,
• prowadzenia działań mających na celu zapobieganie przestępczości i innym niekorzystnym zjawiskom społecznym.