Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Animacja kultury, stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S1-AK
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Animacja kultury
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://nsp.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Program studiów uwzględnia zapotrzebowanie na profesjonalnych animatorów kultury, którzy posiadają umiejętności organizacji wydarzeń kulturalnych i aktywnych form wypoczynku. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach i organizacjach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, społeczną, turystyczną i rekreacyjną.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• stosować w praktyce metodykę animacji kultury w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach,
• wykorzystywać elementy public relations i marketingu przy promowaniu wydarzeń kulturalnych,
• planować i realizować projekty kulturalne różnego typu,
• organizować i promować imprezy oraz wydarzenia: kulturalne, artystyczne i edukacyjne,
• diagnozować potrzeby społeczności lokalnej i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego,
• zarządzać instytucjami kultury.